Dự án bệnh viện tế bào Mescells

Dự án bệnh viện tế bào Mescells đã quyết định lắp đặt hệ thống bơm nhiệt heapump Asuny _ công nghệ Australia 1500 lít

  • Tổng công suất nhiệt: 11.4kW
  • Model: ASY-030C
  • Số lượng thiết bị: 01
  • Địa điểm: Nguyễn Tuân, tp Hà Nội
  • Chủ đầu tư: Công ty cổ phần bệnh viện Quốc tế Mescells
  • Thời gian bàn giao: tháng 8 năm 2021