Heatpump-Tính ứng dụng trong công nghiệp chế biến thực phẩm

Bơm nhiệt heatpump trong ứng dụng sản xuất

_ sản xuất bia:

 • nấu dịch đường
 • cung cấp nước nóng sơ book cho nồi hơi
 • kết hợp với làm lạnh: làm lạnh dịch đường,  tank lên men bia, bảo quản bia

_sản xuất đường

 • làm lạnh để điều hòa không khí
 • dùng nhiệt để cô đặc, đun nấu đường

_ công nghệ chế biến sữa

 • nguồn lạnh: bảo quản sữa chua,làm lạnh và bảo quản dung dịch sữa tươi
 • nguồn nóng: thanh trùng paster ơt nhiệt độ 750°C

_ công nghệ sản xuất nước khoáng có gas

 • nguồn lạnh: dùng để làm lạnh dung dịch ban đầu xuống thấp sau đó châm CO2. giúp CO2 dễ hấp thụ, đồng thời điều hòa không khí cho phân xưởng
 • nguồn nóng: dùng để thanh trùng, rửa chai lọ làm vệ sinh

_ công nghệ sản xuất rượu, cồn, dầu ăn

 • nguồn lạnh: thực hiện quá trình trưng, gia nhiệt cho dung dịch trước khi đưa vào sản xuất
 • nguồn nóng: thực hiện quá trình ngưng tụ

_ công nghệ chưng cất:

Nhiệt độ sôi trong nối trưng từ 50_55°C thích hợp cho trung cất chân không.

_ trong kĩ thuật sấy lạnh

_ trong thiết bị ổn nhiệt (tủ ổn nhiệt)